Η Πολιτεία Δικαίου(Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία),επιδιώκει τη διαρκή καλλιέργεια και ανάπτυξη της νομικής επιστήμης, , την προαγωγή και εξύψωση των νομικών σπουδών, την αναβάθμιση του νομικού λόγου και την εμπέδωση υψηλού επιπέδου νομικού πολιτισμού.

Για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών , η Πολιτεία Δικαίου οργανώνει μια σειρά από δράσεις νομικών και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων (συνεδρίων, διαλέξεων, ημερίδων, συζητήσεων, στρογγυλών τραπεζών, εκδόσεων επιστημονικών φυλλαδίων κ.α) αλλά και λογοτεχνικών και άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων (βιβλιοπαρουσιάσεις, θεατρικές ή μουσικές παραστάσεις) σχετιζομένων με τη νομική επιστήμη και  το νομικό λόγο, αλλά και τον ευρύτερο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. 

Επίσης, η Πολιτεία Δικαίου δύναται να ενεργεί ως χορηγός διαφόρων επιστημονικών δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νομικής επιστήμης και άπτονται ή είναι συναφείς με αυτήν. 

Τέλος, ενεργοποιείται στη χορήγηση υποτροφιών σε διακεκριμένους φοιτητές και νέους επιστήμονες για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων καθώς και σπουδών μεταπτυχιακού κύκλου και επιπλέον  επιχορηγεί τη διεξαγωγή στοχευμένων επιστημονικών ερευνών στον τομέα της νομικής επιστήμης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό καθώς και οποιαδήποτε άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα σχετική με τη νομική επιστήμη. 

Βρίσκεστε εδώ: