ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Επιχορηγείται η εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιδικαζόμενα ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης»

Η «Πολιτεία Δικαίου» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία) επιχορηγεί την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: «Επιδικαζόμενα ποσά για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης»

Βρίσκεστε εδώ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ